ArchiefWarmtelinQWarmterotonde

Gok niet op vieze restwarmte

gok niet op vieze restwarmte 2016

Samen met politieke partijen en Greenpeace protesteerden wij woensdag 15 juni 2016 tegen een miljardeninvestering in de ‘warmterotonde’. Wij willen dat de warmterotonde wordt geschrapt uit de investeringsplannen van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).

De Metropoolregio staat op het punt om miljarden te verspelen met een investering in de zogenaamd duurzame warmterotonde. De warmterotonde zou fossiele restwarmte gaan rondpompen. Warmte van kolen en olie dus.

Dat is pure geldverspilling nu fossiele brandstof links en rechts wordt ingehaald door schone energie van de wind en de zon. Bovendien blijft Den Haag met een achterhaald warmtenet langer afhankelijk van fossiele energie, terwijl de stad nog maar weinig tijd heeft om te voldoen aan de klimaatdoelstelling.

Kortom: een fossiel plan, gebaseerd op een industrie die al in afbouw is.

flyer restwarmte 2016