Archief

Raadsleden bezorgd over fossiele beleggingen gemeente

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil duidelijkheid over de gevolgen van het klimaatakkoord uit Parijs voor de waarde van de beleggingen van de gemeente. De raadsleden maken zich ook zorgen om de toekomstbestendigheid van het ABP-pensioenfonds. De vragen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met Den Haag Fossielvrij. Wij zijn blij met de schriftelijke vragen aan het college van B&W. “Dit is precies wat we vragen in onze petitie ‘Den Haag Fossielvrij’. De morele bezwaren en risico’s van de financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie zijn duidelijk doorgedrongen tot de raad,” aldus Femke Slegers van Den Haag Fossielvrij.

Raadsleden van maar liefst 6 partijen – Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, GroenLinks, PvdA, D66 en SP – vragen in schriftelijke vragen om een inventarisatie van de risico’s van de klimaatcrisis op hun beleggingen. De gemeente heeft obligaties in banken die de fossiele industrie financieren. Ook vragen de partijen het college om druk uit te oefenen op ABP Pensioenfonds om de aandelen terug te trekken uit de fossiele industrie.

Geldstromen ombuigen in lijn Parijsakkoord

“In Parijs is afgesproken dat geldstromen moeten worden omgebogen om ze in overeenstemming te brengen met de doelstellingen in het akkoord”, schrijven de raadsleden. “Het is dus niet de vraag of financiële producten moeten worden afgeboekt, maar wanneer. Banken die betrokken zijn bij de fossiele industrie lopen daarbij grote risico’s.”

Markt reageert versneld

De raadsleden verwijzen naar Den Haag Fossielvrij, de oproep aan burgemeester Van Aartsen en andere fossielvrij-groepen. “Deze wereldwijde beweging vergroot het bewustzijn over de fossiele investeringen, waardoor de markt versneld reageert.”

Fossielvrijverklaring

Den Haag Fossielvrij is blij met de vragen. “Kunnen schriftelijke vragen een schoonheidsprijs winnen”, riep de burgerbeweging verheugd op Twitter. De actieve groep burgers voert nu ruim een half jaar gesprekken met raadsleden van verschillende partijen. De belangrijkste punten uit de petitie voor een Fossielvrij-verklaring komen terug in de schriftelijke vragen. “Dit is een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij-verklaring”, zegt Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij.

Fotorolletjes

“Het is krom als een organisatie rijker hoopt te worden van beleggingen die het leven op aarde kapot maken”, aldus Femke Sleegers. “Daarnaast is het financieel ook gewoon onverstandig om te blijven investeren in een doodlopende weg. Zou je iemand adviseren om te investeren in fotorolletjes, na de introductie van digitale fotografie? Daarom vragen wij in onze petitie dat de gemeente haar geld terugtrekt uit fossiel en steekt in lokale schone energie.”

Klimaatakkoord Parijs en carbon bubble

Het Klimaatakkoord van Parijs treedt waarschijnlijk nog dit jaar in werking. Dan gaan alle landen ter wereld zich inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, en liefst 1,5 graad. Dat betekent dat er wereldwijd geen enkele nieuwe bron van kolen, olie en gas meer aangeboord mag worden. Bovendien moet de Nederlandse staat zich aan het Klimaatvonnis van Urgenda houden.
Ook moet een substantieel deel van de bestaande voorraden onder de grond blijven. Die voorraden tellen nu nog wel mee in de waarde van fossiele aandelen. Het is nu al duidelijk dat de waarde van fossiele bedrijven onder druk staat vanwege deze Carbon Bubble.