Archief

Fossielvrij-verklaring Den Haag is in aantocht!

Wethouder Wijsmuller (l) krijgt het Parijs-akkoord van Femke Sleegers (Den Haag Fossielvrij.

Den Haag wil zich fossielvrij verklaren! De precieze datum is nog onbekend, maar waarschijnlijk voor maart 2017. In 1 raadsvergadering kwamen opeens al onze campagnethema’s voorbij: de fossielvrijverklaring, de motie groene stroom en de slot-eis van de Haagse Fietsparade voor het Klimaat om het 1,5-gradendoel van Parijs door te vertalen naar Den Haag.

Fossielvrijverklaring

In de commissievergadering op 26 oktober informeerde Lobke Zandstra (PvdA) naar de fossielvrij-verklaring. Zandstra: “Aan het einde van de Haagse Fietsparade zei de wethouder: ‘Natuurlijk gaan we Den Haag fossielvrij verklaren, we moeten alleen nog even kijken wanneer’. We hopen dat de wethouder vandaag al een tipje van de sluier kan oplichten.”

Geen vrijblijvende verklaring

Wethouder Wijsmuller antwoordde: “Volgens mij weet ik al wie de verklaring moet gaan doen. Dat is liefst deze zittende burgmeester. En de burgemeester had dat misschien ook al willen doen bij the Global Parliament of Mayors, maar dat was te vroeg. Want als we die uitspraak doen, moeten we dat ook verinnerlijken. Het is dus geen vrijblijvende uitspraak. Ik ga er toch wel vanuit dat we, voordat de zittende burgemeester uitzwaait, die uitspraak een keer gaan doen.”

Eis van de fietsparade

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat heeft de gemeente in 2013 afgesproken. Maar wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor de Haagse doelstelling? Tijdens het slot van de Haagse Fietsparade voor het Klimaat boden we de wethouder het akkoord van Parijs aan. We wezen erop dat de afspraak in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden vooral om snelleCO2-reductie vraagt.

Den Haag in lijn met Parijs

Tijdens de commissievergadering brachten PvdD, PvdA en de Haagse Stadspartij onze boodschap in herinnering bij de wethouder. Joris Wijsmuller noemde de Haagse Fietsparade voor het Klimaat. Hij zegde toe om opnieuw door te laten rekenen wat Parijs voor Den Haag betekent. Voor de kenners: er komt dus een aanpassing op de ‘backcasting studie’, op basis van een maximum opwarming van 1,5 graden.

Groene Stroom

Raadspartijen waren nog niet tevreden met het college-voorstel over de afdoening van de motie Groene Stroom. Zo maakt Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij zich zorgen of er in het nieuwe aanbestedingscontract wel ruimte is voor lokale leveranciers van groene stroom. Wij van Den Haag Fossielvrij hebben ook nog wat vragen.

  • Hoe kan het dat het nieuwe contract pas ingaat per 1 januari 2019 ipv 2018? Volgens onze informatie van de aanbestedingsambtenaar bestond het contract met Engie uit 2x een verlenging met 1 jaar, en was het geen contractbreuk om de nieuwe aanbesteding al per 1 januari 2018 te laten ingaan.

  • Heeft Den Haag de ambitie om zelfvoorzienend te worden met groene stroom? Dan hoeft de gemeente geen groene stroom meer af te nemen van een grote leverancier (Zwolle, Arnhem en Nijmegen regelen hun eigen energiebronnen om zelfvoorzienend te worden.)

  • In de motie staat iets over ongewenste energiebronnen als kernenergie en kolenstroom. Dat kan volgens ons beter worden: kernenergie en fossiele energie.

De afdoening van de motie is aangehouden. Dat geeft het college tijd om met een beter voorstel te komen.

 

Christine Teunissen tekent Parijs
PvdD Den Haag vindt dat Den Haag zijn klimaatdoelen in lijn moet brengen met het Parijsakkoord

 

 

Wethouder Wijsmuller (l) krijgt het Parijs-akkoord van Femke Sleegers (Den Haag Fossielvrij.
Wethouder Wijsmuller (l) krijgt het Parijs-akkoord van Femke Sleegers (Den Haag Fossielvrij)