Geen nieuwe fossiele projectenNieuwsVerbreek de banden met de fossiele industrie

“Investeren in de fossiel past niet bij Parijs”

Maak het ABP fossielvrij

Na Amsterdam, Leiden en Utrecht, roept nu ook de gemeente Den Haag pensioenfonds ABP op om zich terug te trekken uit de fossiele industrie. De brief is gedateerd op 27 mei 2017. Een ruime meerderheid in de Raad vroeg vorig jaar na een verzoek van ons om een brief van het college.

Enkele mooie passages:

Klimaatverandering minimaliseren

“Alleen door afscheid te nemen van fossiele brandstoffen kunnen wij onze CO2-uitstoot verlagen en zodoende klimaatverandering minimaliseren. De noodzaak hiertoe is bevestigd op de Klimaattop in Parijs 2016. De klimaattop in Parijs is in alle opzichten een mijlpaal op het gebied van klimaatbeleid. Om de Parijse doelen te halen, moeten we dus snel naar een koolstofvrije economie overschakelen. Investeren in de fossiele industrie hoort daar dus niet bij.”

Financiële redenen waarom ABP volgens gemeente Den Haag moet divesteren

“Ook om financiële redenen achten wij het noodzakelijk om afscheid te nemen van fossiele grond- stoffen. Wij sluiten ons aan bij diverse experts die wijzen op de financiële risico’s van de ‘koolstofbubbel’: investeringen in fossiele energie zijn op den duur niets meer waard, omdat fossiele voorraden simpelweg niet meer gebruikt mogen worden in het licht van deze (inter)nationale klimaatafspraken. Investeringen in de fossiele industrie vertraagt niet alleen de transitie naar groene energie, ook zijn deze investeringen geleidelijk economisch steeds riskanter geworden. Voor bedrijven waarin door het ABP wordt belegd, die momenteel nog een relatief klein percentage van hun investeringen in groene energie stoppen, kan dit betekenen dat ze een groot deel van hun beurswaarde kunnen gaan verliezen doordat ze hun reserves in de grond niet kunnen exploiteren.

Het is daarmee in het belang van werknemers van de gemeente Den Haag dat hun pensioen wordt belegd in duurzame toekomstbestendige investeringen’ en niet in stranded assets. Door investeringen in fossiele brandstoffen terug te trekken, kan het ABP het financieel risico vermijden.”