Geen nieuwe fossiele projectenNieuwsShell

Blog: Let’s call gas for what it is: methane

Let's call gas for what it is: methane

Na haar inspraak op de Annual General Meeting van Shell kreeg Femke veel verbaasde reacties. “Ik wist niet dat aardgas zó slecht was.” “Dus aardgas is zelfs slechter dan steenkool? Wow.” Ook veel collega-klimaatcampaigners bleken onbekend met de klimaatschade van gas en methaanlek. Reden om een blog te schrijven met de boodschap: Let’s call gas for what it is: Methane (link naar Fossilfree.org).

Ter achtergrond (niet in de blog)

Investeringen in gas-infrastructuur: lock-in

Gas wordt steeds belangrijker. Multinationals als Shell en BP zetten flink in op gas, onder het mom van ‘schone transitiebrandstof’. Dit sprookje is de reden waarom bedrijven als Shell en BP ook in het Post-Paris tijdperk als betrouwbare partner worden gezien voor scholen, overheden en musea.

Overheden investeren big time in de infrastructuur voor gas en LNG: pijpleidingen, raffinaderijen, opslag. Dat is geen goed nieuws, want als er eenmaal geld tegenaan gesmeten is, is inzetten op gas aantrekkelijker dan het stimuleren van schone energie. Zo kan gas er voorzorgen dat we veel en veel langer dan nodig vast blijven zitten aan fossiele brandstoffen (lock-in) die onze beschaving over het randje tillen.