ArchiefHaags Klimaatpact 2030

8 partijen – van links tot rechts – tekenen Klimaatpact

Klimaatpact

Acht politieke partijen – van links tot rechts – willen dat Den Haag al in 2030 klimaatneutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan het huidige gemeentelijk beleid. Een baanbrekend klimaatpact! Wij leverden een input voor het pact. 

Het Haags klimaatpact is een belangrijke stap in de omslag naar een fossielvrije samenleving. Deze transitie heeft alleen kans van slagen als politici – links en rechts – de urgentie van klimaatverandering inzien, als ze voorbij de waan van de dag kijken én als ze samen besluiten om tegelijkertijd het roer om te gooien. En dat is precies wat hier gebeurt. Dat maakt het Haags Klimaatpact uniek.

Steden nemen voortouw

Ondanks de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zoeken deze partijen juist de samenwerking, zodat ze op het klimaat niet hoeven te polariseren. Een brede meerderheid van links en rechts pleit ervoor om Den Haag al in 2030 klimaatneutraal te maken, om in lijn met het Parijs-akkoord, de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C. Deze samenwerking staat in schril contrast tot de formatie die is stukgelopen. Het laat zien dat steden steeds vaker het voortouw nemen in de aanpak van klimaatverandering. Een grote doorbraak voor de transitie!

Klimaatkoor

We hadden een last minute klimaatkoor bij elkaar geroepen en gaan zo in het stadhuis Sing for the Climate zingen voor de Raadsleden. Dat lied zongen we ook voor burgemeester Krikke die het klimaat als haar speerpunt heeft gekozen.

Punten uit ons manifest

In alle bescheidenheid – maar ook met gepaste trots – herkennen we in de tekst wel wat stukken uit ons manifest voor de verkiezingen 2018, dat we gedeeld hebben met alle Haagse partijen. Bijvoorbeeld de wethouder voor duurzaamheid en transitie, klimaatbeleid in alle portefeuilles (integraal beleid), bijscholing voor ambtenaren, sturen met geld via subsidies en aanbestedingen.

Zie ook onze reactie op het klimaatpact in het AD

tweet Klimaatpact