ArchiefGeneration Discover

Op de koffie bij Shell…

Hoe zinvol is een gesprek met Shell over klimaatverandering en kinderfestival Generation Discover? Egbert van Fossielvrij NL en Femke hadden een koffie-afspraak staan bij Marjan van Loon. Op het hoofdkantoor van Shell. In de voorbereiding voor het gesprek kwamen we tot de conclusie dat we heel veel te zeggen hadden. Maar niet tegen Shell. Iets met dovemansoren. En 30 jaar stilstand.

Brief in antwoord op de uitnodiging voor een gesprek in 2017:

Beste Claire,

Wij hebben besloten om af te zien van het gesprek met Marjan van Loon.

We hebben er namelijk geen woorden voor dat Shell met het Generation Discover Festival kinderen gebruikt om zich groen voor te doen.

We hebben er geen woorden voor dat Shell kinderen uitdaagt om wereldproblemen op te lossen, terwijl het zelf onverminderd doorgaat met het veroorzaken en verergeren van die problemen.

We hebben er geen woorden voor dat Shell kinderen leert dat we nog heel lang fossiele brandstoffen nodig hebben. Dat het gevaarlijke methaan (aardgas) een oplossing zou zijn voor het klimaatprobleem.

We hebben er geen woorden voor dat Shell elke verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem van zich afschuift door zich te verschuilen achter ‘er is nou eenmaal vraag naar olie en gas’, terwijl Shell via (kinder)marketing, public engagement en lobby vol inzet om het draagvlak voor het gebruik van fossiele brandstof te behouden.

We hebben er geen woorden voor dat Shell de samenleving wil overtuigen dat wat het beste is voor Shell (zo veel mogelijk olie en gas verkopen), ook het beste is voor de samenleving.

Zonder woorden is een gesprek niet zinvol.

Wij geloven niet dat wij Shell kunnen veranderen. Wij geloven niet dat Shell zichzelf kan veranderen. Wij geloven wél dat de opwarming van de aarde te stoppen is. En daarvoor hebben we Shell nodig. Maar op een andere manier dan Shell denkt.

Shell moet stoppen met ons zand in de ogen te strooien. Shell moet eerlijk zijn over de schade die het veroorzaakt met olie én gas. Shell moet eerlijk zijn over de haast die we hebben met deze transitie. Shell moet eerlijk zijn dat gas géén klimaatoplossing is. Alleen dan durven politici vol in te zetten op duurzaam. Alleen dan zal de vraag naar fossiel snel afnemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste mensen gedreven worden door de wens om goed te doen. Om het beste te doen. Voor hun gezin, voor hun manager, voor hun werkgever. Maar wat die werkgever doet, is niet perse het beste voor het leven op aarde.

Shell weet al veel langer dan wij wat klimaatverandering is. Shell weet al zeker drie decennia hoe de ergste schade voorkomen had kunnen worden. Shell heeft niets met die kennis gedaan. In tegendeel, Shell gaat ook nu nog door met het verergeren van het klimaatprobleem.

In een gesprek met vertegenwoordigers van Shell, zou onze boodschap aan dovemansoren zijn gericht. Daarom laten we onze stem rond het Generation Discover Festival op een andere manier horen.

We wensen jullie veel wijsheid toe,

Egbert (Fossielvrij NL) en Femke (Den Haag Fossielvrij)


Mailwisseling in antwoord op de uitnodiging in 2018

Beste Anne,

Bedankt voor de uitnodiging voor de koffie en een open dialoog. Naar ons idee voeren we al een open dialoog. Onze gedachten en zorgen uiten we publiekelijk. En jullie reageren publiekelijk op onze berichten. Opener kan niet.

Wat we vorig jaar ook al schreven toen we bedankten voor de koffie: Shell is al 30 jaar bezig met het vertragen van de energietransitie. En doet dat nog steeds. Shell is een machine die niet anders kan dan winst maken met olie en gas. Ongeacht jullie persoonlijke intenties, vormen jullie posities binnen Shell een belangrijk onderdeel van de winstmachine die klimaatverandering veroorzaakt en verergert. Jullie functie is immers om het imago van Shell zo goed en zo kwaad als het kan op te lappen, zodat Shell – in de woorden van jullie CEO – alles kan oppompen wat er op te pompen valt. Pas als de bodem van de put in zicht komt, pas dán wordt schone energie interessant voor Shell. Maar dat is te laat om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging en overstromingen. Om nog maar niet te spreken van de slachtoffers elders op de wereld die er nu al vallen en zijn gevallen.

Wij hebben geen bord voor ons kop(je koffie). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de lobby-tactiek ‘stakeholder dialogue/engangement’ vooral in het voordeel is van de multinational. Daarom slaan we de uitnodiging voor koffie wederom af. Dat laat onverlet dat jullie ons altijd kunnen aanspreken op een van de evenementen waar onze paden elkaar kruisen, zoals de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell.

Hartelijke groet,

Egbert en Femke