ArchiefHaags Klimaatpact 2030

Spuiplein vernoemd naar eerste klimaatwethouder

Het Spuiplein is tijdelijk vernoemd naar een wethouder die nog niet bestaat; de wethouder Duurzaamheid en Transitie. Bij de onthulling van de nieuwe naam van het Spuiplein waren negen raadsleden aanwezig die samen het Haags Klimaatpact hebben geschreven. Ook zij krijgen een plein met hun eigen naam, vanwege hun baanbrekende samenwerking voor het klimaat. Met de straatnaambordjes-actie wil Den Haag Fossielvrij waardering tonen voor de ambitieuze links-rechtssamenwerking voor het klimaat en deze verder stimuleren.

Het Spuiplein werd vernoemd naar de wethouder die straks de spil moet worden in het Haags klimaatbeleid. Diens straatnaambord werd onthuld door de 17-jarige Iris Brouwers (Earth Guardians The Hague). “Ik heb nog geen stemrecht, maar het gaat wel om mijn leven. Ik ben blij dat jullie met het Haags Klimaatpact laten zien dat jullie zorg dragen voor mijn toekomst.”

De negen (kandidaat-)raadsleden die samen het Haags Klimaatpact schreven, namen de straatnaamborden van ‘hun eigen plein’ trots in ontvangst. De raadsleden verdienen de eer omdat ze hun politieke verschillen opzij zetten. Ze schreven samen het Haags Klimaatpact; een ambitieus voorstel dat goed is voor het klimaat én goed voor de stad. Frans de Graaf (VVD): “Klimaat is geen links issue, het is belangrijk voor álle partijen.” SP, ChristenUnie/SGP en nieuwkomer NIDA benadrukten dat de strijd tegen klimaatverandering voor elke inwoner van belang is en dat iedereen moet worden meegenomen.

Het Haags Klimaatpact wil dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is en draagt daar concrete maatregelen voor aan. Eén daarvan is een nieuwe wethouder ‘Duurzaamheid en Transitie’. Die wethouder krijgt de verantwoordelijkheid om de klimaatambitie te realiseren. Alle aanwezige raadsleden zeiden dat ze ervoor gaan vechten om het hele klimaatpact in het coalitieakkoord 2018-2022 te krijgen.

“De sfeer bij de onthulling van de namen van de nieuwe pleinen was super en eensgezind”, zei Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij. “Het klimaat vraagt om helden die samen voorop willen lopen. Die links en rechts hun hand uitsteken en anderen meetrekken naar een duurzame toekomst.”

Het Haags Klimaatpact is opgesteld door GroenLinks, PvdA, VVD, D66, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en CDA. Dit jaar ondertekenden ook SP en nieuwkomers Dynamo, NIDA en Haagse Toekomst het pact. Afgelopen donderdag maakten de jongerenafdelingen van alle partijen bekend dat zij het Haags Klimaatpact steunen. Ook de jongeren van Groep de Mos steunen het pact. Groep de Mos zelf heeft het pact niet ondertekend. Tot nu toe hebben al zo’n 80 organisaties en 120 bewoners een persoonlijke boodschap achter gelaten voor het nieuwe college op de website van het Haags Klimaatpact.

Interviews met de raadsleden en andere ondertekenaars van het pact.
De volledige playlist vind je op YouTube.