ArchiefHaags Klimaatpact 2030

“Haags Klimaatpact in z’n geheel in coalitieakkoord”

In een open brief aan Edith Schippers, formateur van de Haagse coalitieonderhandelingen, benadrukken we dat het Haags Klimaatpact integraal overgenomen moet worden.

“Wij vertrouwen erop dat we het Haags Klimaatpact, dat zó breed wordt gedragen, in z’n geheel terug zien in het nieuwe coalitieakkoord.”

Geachte mevrouw Schippers,

Gefeliciteerd met uw belangrijke taak. Op een doorslaggevend moment in de geschiedenis, bent u formateur van een college van Groep De Mos, GroenLinks, D66 en VVD. Een kleurrijk gezelschap, maar ten tijde van klimaatverandering geldt: hoe bonter, hoe beter. Want we hebben iedereen nodig om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

Tijdens de kabinetsformatie heeft u al gemerkt hoe de meningen over het klimaat uiteen kunnen lopen. Gelukkig is in de stad Den Haag de eensgezindheid over klimaatbeleid groter dan in politiek Den Haag.

Vorig jaar hebben 13 partijen – van links tot rechts, van alle gezindten – met elkaar afgesproken: Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn en wij zetten daar gezamenlijk onze schouders onder. Dat hebben ze vastgelegd in het Haags Klimaatpact. De eensgezindheid – 78% van de raad staat achter het pact –  is uniek en bijzonder in een versplinterde raad als Den Haag.

Niet alleen in de raad, ook in de stad is de steun voor het Haags Klimaatpact breed en gevarieerd. Zo hebben de CEO’s van MN (met een beheerd vermogen van 125 miljard), AEGON, ASN Bank en FMO hun steun uitgesproken voor het pact. Verder steunen ruim 150 organisaties het pact, waaronder het gemeentemuseum, het Zuiderzeetheater, diverse scholen, horeca, lokale ondernemers, landelijke merken en bewonersorganisaties.

Zo’n brede steun uit alle hoeken van de samenleving is bijzonder, maar tegelijkertijd logisch. Want Den Haag heeft een groot belang bij het Haags Klimaatpact. En niet alleen vanwege het klimaat. Het pact biedt kansen voor banen en een lagere werkloosheid. Voor veel mensen kan de energierekening omlaag. De energietransitie is bovendien natuurlijke manier om te decentraliseren en mensen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leven en leefomgeving. Dat vergroot de veerkracht van de samenleving.

Den Haag heeft nóg een belang bij het Haags Klimaatpact. Den Haag is kwetsbaar, als dichtbevolkte kuststad in een delta die grotendeels onder de zeespiegel ligt. Den Haag heeft nu al te maken met overstromingen door heftige storm en regen, ongezonde hitte en hagelschade. De zeespiegel kan deze eeuw nog anderhalve meter stijgen. Alle reden dus om alles te doen wat in onze macht ligt om klimaatverandering te beperken.

Het beleid van de komende vier jaar is beslissend voor vele generaties na ons. Dat is een grote verantwoordelijkheid die alle gemeenten op de wereld met elkaar delen. Samen stoten steden bijna driekwart van de wereldwijde broeikasgassen uit. Met het Haags Klimaatpact neemt een stabiele meerderheid van 78% van de Haagse gemeenteraad haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken. Als Internationale Stad van Vrede en Recht, noblesse oblige, kan Den Haag vooroplopen en een voorbeeld stellen.

De nieuwe collegeperiode kan als keerpunt in de geschiedenisboeken terechtkomen, als het nieuwe college het Haags Klimaatpact integraal overneemt. Wij wensen u veel succes met het coalitieakkoord en vertrouwen erop dat we een pact dat zó breed wordt gedragen, in z’n geheel terug zien in het nieuwe coalitieakkoord.

Namens Den Haag Fossielvrij,

Femke Sleegers