Geen nieuwe fossiele projectenNieuws

Nog even over dat ‘zaniken’, wethouder De Mos

,,Je hebt altijd mensen die in hun milieu-denken doorslaan en overal over zaniken.” Dit is geen uitspraak van iemand die om half drie ’s middags met een borrel aan de bar hangt. Dit is een uitspraak van Richard de Mos, wethouder Economie van Den Haag, de Internationale stad van Vrede en Recht. Wij vragen het college deze woorden terug te nemen.

Wethouder De Mos heeft het over Den Haag Fossielvrij. Wij zijn de zanikers. Het was geen slip of the tongue. Hij deed deze uitspraak in een interview met het AD. In de Scheveningsche Courant herhaalde hij de uitspraak en maakte daarmee van zijn beschimping een statement.

Iedereen mag ons zanikers noemen. We kunnen tegen een stootje. Maar het past een wethouder in functie niet om laatdunkend over burgers te spreken. Bovendien is De Mos een bestuurder die namens het college spreekt. Dus als wethouder De Mos zijn burgers tot twee keer toe ‘zanikers’ noemt, betekent het dat alle wethouders en ook de burgemeester deze burgers zanikers vinden.

De Mos haalt uit naar Den Haag Fossielvrij omdat we kritisch zijn over de Red Bull Knockout Race. Wij hadden gezegd dat subsidie voor een race met fossiele brandstofmotoren niet past in deze tijd. Het college wil dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. Dat is snel, al over elf jaar. Dan moet het college nu al glashelder uitdragen dat er geen plek meer is voor kolen, olie en gas. 

Wethouder De Mos doet zijn zanik-uitspraken af als een geintje. ‘Ik heb ook andere belangen te behartigen, economische belangen,’ legt hij uit. Het is tekenend dat De Mos economische belangen aanvoert als excuus om op duurzame burgers te foeteren. Terwijl de secretaris-generaal van de VN waarschuwt dat de kosten voor de samenleving exploderen als we niet gauw het roer omgooien, dat we onze aarde zelfs onleefbaar maken, houdt De Mos krampachtig vast aan fossiel. En dat is slecht nieuws voor de stad. Want een ding is zeker. Onze enige kans is duurzaam.

En daar zijn honderden bewoners er al mee bezig. Samen met een groeiende groep organisaties en bedrijven steken we onze nek uit voor schone lucht, voor groen in de stad, voor een veilige toekomst voor onze kinderen (ook voor jonge De Mos’ertjes). Zonder deze initiatieven en inspanningen gaat het de gemeente niet lukken om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Nogmaals, wij zijn wel wat gewend. Maar met zijn laatdunkend toontje, ondermijnt wethouder De Mos namens het college de klimaatambities van het college. En dat kan niet. Daarom vragen wij het college om de woorden van De Mos terug te nemen. 

 

 

Op 18 december ontvingen we een antwoord van het college:

 

antwoordbrief zaniken 18 december 2018