ArchiefVerbreek de banden met de fossiele industrie

Hof in Vredespaleis kiest voor multinationals boven mens en milieu

PERSBERICHT – Voor het Vredespaleis lanceerde de coalitie Handel Anders vandaag een campagne tegen ISDS. ISDS is een element in veel internationale handelsverdragen dat multinationals bevoordeelt. Den Haag Fossielvrij was bij de lancering van de nieuwe campagne. “Schokkerend dat vanuit ons Vredespaleis, hét symbool van de stad van Vrede en Recht, ‘onrecht’ wordt gesproken.”

Met ISDS (Investor State Dispute Settlement) kunnen multinationals een schadevergoeding afdwingen bij landen die maatregelen nemen om mensen, milieu en klimaat te beschermen. In de praktijk is de dreiging van een schadevergoeding al genoeg om te voorkomen dat landen de maatregelen nemen die nodig zijn om onze samenleving te beschermen tegen klimaatontwrichting en vervuiling. De arbitrage van ISDS vindt plaats via het Hof van Arbitrage in het Vredespaleis. 

Belemmering
Volgens Den Haag Fossielvrij vormen internationale handelsverdragen met ISDS een grote belemmering voor een échte aanpak van klimaatverandering. Woordvoerder Femke Sleegers: “Om klimaatontwrichting op tijd te stoppen, is het hard nodig dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Dus: geen nieuwe vergunningen, geen reclame en marketing meer en een maximum aan de totale hoeveelheid fossiele brandstof die nog op de markt mag komen.

Schandalig
Maar, door (dreiging van) ISDS-schadeclaims durven overheden geen ‘nee’ te zeggen tegen de fossiele industrie. Gevolg: de overheid moddert door met marktmechanismen. En vervuilende multinationals houden vrij spel. Dat is funest. Het stukje aarde dat leefbaar is, zal door temperatuurstijging, zeespiegelstijging en biodiversiteitsverlies steeds kleiner worden, met conflict en oorlog tot gevolg. Het is ook daarom schandalig dat het Vredespaleis huisvesting biedt aan een ISDS-hof.”

Oproep aan gemeente Den Haag
Het is weliswaar de Rijksoverheid die tekent voor internationale handelsverdragen met ISDS, maar Den Haag Fossielvrij heeft ook een oproep voor de gemeente Den Haag. “De Stad van Vrede en Recht moet er bij de eigenaar van het Vredespaleis op aandringen dat er vanuit het Vredespaleis geen ISDS-uitspraken meer worden gedaan die conflicteren met het doel van het Vredespaleis: vrede en recht.”

Over Handel Anders
Handel Anders wil dat Nederland stopt met het afsluiten van nieuwe handelsverdragen met ISDS, zich terugtrekt uit bestaande verdragen met ISDS en zich actief inzet voor een juridisch bindend VN-verdrag dat de rechten van mens en milieu garandeert. Handel Anders is een coalitie voor duurzame en eerlijke handel met onder andere Milieudefensie, FNV, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Transnational Institute.

Over Den Haag Fossielvrij
Den Haag Fossielvrij is onderdeel van de wereldwijde burgerbeweging Fossielvrij, die publieke instellingen aanspoort om de banden met de fossiele industrie te verbreken.


Bekijk deze interviews, over de gevolgen van ISDS voor oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied in Ecuador.