Archief

Groenlinks Den Haag. Hou je aan het coalitieakkoord!

Beste Arjen,

Naar aanleiding van jouw stuk op de website van Groenlinks Den Haag genaamd Arjens Haagse maand in de Raad: je eigen gelijk door een roeptoeter gepubliceerd op 31 december en de uitspraken van Jesse Klaver 21 januari j.l, voelden wij van Den Haag Fossielvrij ons genoodzaakt om te reageren. Want wij maken ons zorgen.

En dan vooral over het verschil tussen de uitspraken van Jesse Klaver over de rol van de industrie in het veroorzaken en verergeren van klimaatverandering en de mate waarin GroenLinks Den Haag zich in het afgelopen jaar juist gedeisd houdt over de rol van de industrie. Sterker nog, GroenLinks Den Haag werkt voor lokaal transitiebeleid graag samen met de industrie die wereldwijd het klimaat verwoest. Dat is een opmerkelijk groot verschil tussen de landelijke koers en de lokale koers.

In je blog zei je dat het jaar 2018 een bewogen jaar was. Dit is iets wat wij van Den Haag Fossielvrij absoluut kunnen beamen. Het was een bijzonder jaar dat in het teken stond van de toekomst van onze stad. Niet voor de komende drie -en een half jaar, maar ook voor de generaties na ons. Er is namelijk in het coalitieakkoord besloten om Den Haag klimaatneutraal te maken vóór 2030.

De verkiezingswinst van GroenLinks Den Haag is een teken te noemen dat kiezers het klimaat en klimaatverandering zeer belangrijk vinden. Net als dat de bijna voltallige Haagse politiek, op Groep De Mos en PVV na, en nu 300 Haagse ondernemingen, zoals NS, ADO Den Haag, Grote Markt en Gemeentemuseum Den Haag zich hebben verbonden aan het Haags Klimaatpact. Kortom, de stad Den Haag ziet duidelijk dat klimaatverandering een serieus probleem is en wil haar verantwoordelijkheid nemen om klimaatneutraal te zijn voor 2030 en werk te maken van de energietransitie.

Je zou kunnen stellen dat juist hiermee GroenLinks Den Haag een stevige positie heeft in de coalitie om een gedegen ‘groene politiek’ te kunnen bedrijven. Maar helaas blijkt de partij niet bij machte te zijn om deze winst te verzilveren en het noodzakelijke te kunnen doen wat nodig is voor de stad Den Haag en zijn (toekomstige) inwoners.

We waren vorig jaar dan ook verbouwereerd toen uitgerekend Marjan van Loon, CEO van de fossiele multinational Shell, toetrad tot de Economic Board The Hague als adviseur energietransitie na een acte de présence als de zgn ‘redder in nood’ bij de gemeenteraad. Iets wat zonder enige tegenstribbeling van GroenLinks Den Haag en ondanks protesten van jullie jongeren van DWARS werd geaccepteerd. Maar naar alle waarschijnlijkheid hadden wij Liesbeth van Tongeren verkeerd begrepen toen zij zei dat zij ‘naar iedereen zou luisteren’. Met diezelfde bereidwilligheid had het beter volstaan als een aantal onafhankelijke organisaties waren aangetrokken die niet de schijn hebben dat zij op zoek zijn naar ‘rebranding’ van schadelijke activiteiten zoals Shell dat doet.

Maar kennelijk gaat het om meer. Want niet veel later tekende GroenLinks Den Haag voor de komst van méér olie- en gas hoofdkantoren in de stad, door tegen de motie van HSP te stemmen die deze acquisitie wilde stoppen. En, vanuit het verkiezingsprogramma blijkt GroenLinks Den Haag een voorstander te zijn voor het realiseren van een warmterotonde op fossiele warmte van de Rotterdamse industrie. Dat betekent dat duurzame oplossingen uit de markt worden geprezen en dat we onze samenleving nog decennia afhankelijk maken van de warmte van Pernis. Bovendien lijkt GroenLinks Den Haag in te stemmen met een merendeel van de 425 panden die de gemeente Den Haag in handen heeft, van de hand te doen en het kleine aantal ’te verduurzamen’ ipv energieneutraal te maken. Wat schandalig is. GroenLinks Den Haag zou erop moeten staan alle 425 panden toch energieneutraal te maken.

Kortom. Dit is niet GroenLinks Den Haag dat wij zouden willen zien, deze gebeurtenissen zijn niet conform met het coalitieakkoord en al helemaal niet met het Haagse Klimaatpact.

Wij proefden dan ook een zoetzure nasmaak toen uitgerekend Jesse Klaver tijdens de meetup op 21 januari in Paard van Troje zei dat ‘2019 het jaar wordt van klimaatverandering’.

Net als dat er volgens Klaver sprake zou zijn van een enorme mobilisatie zou zijn voor het klimaat. Ook dit zien wij helaas niet terug bij GroenLinks Den Haag.

En daarom verwachten niet alleen wij, maar ook de stad Den Haag meer van jullie.

Het is met die reden dat wij GroenLinks Den Haag met klem willen oproepen om werk te maken van het coalitieakkoord. En ook te staan voor jullie eigen waarden. Klimaatverandering is – zoals jullie weten – niet het zoveelste beleidsprobleem. Het is iets om voor te vechten. En we hebben niet veel tijd meer – zoals jullie óók weten – en dan is het het waard om dwars te liggen. Om ‘nee’ te zeggen. Net als jullie zo geweldig goed hebben gedaan met de ton subsidie van de gemeente aan Shell aan Generation Discover. Over de toekomst van kinderen en vele generaties na hen, valt niet te onderhandelen, niet te marchanderen. Kies voor écht duurzame oplossingen, schuif de problemen niet vooruit, en vecht ook tegen de komst van méér fossiele industrie naar de stad.

Wij wensen jou en GroenLinks Den Haag veel wijsheid en kracht voor het nieuwe jaar. En we gaan graag een keer in gesprek met de fractie en wethouder van GroenLinks Den Haag.

Met ambitieuze klimaatgroet,

Den Haag Fossielvrij

 

Arjen’s antwoord op de Facebook post van DHFV:

Beste vrienden van Den Haag Fossielvrij, 
Dank voor deze mooie oproep en nog meer dank voor al jullie steun aan ons Haagse klimaatbeleid. En dat in de week dat 15.000 scholieren in onze eigen stad het kabinet tot meer klimaatactie hebben opgeroepen: zij vertegenwoordigen de generatie waar we dit voor doen.
Ik lees dat jullie je zorgen maken over mijn fractie. Daaruit spreekt een grote betrokkenheid, maar zorgen maken lijkt mij niet zo nodig eerlijk gezegd. Met het hele pakket aan ambitieuze afspraken uit het coalitieakkoord zetten we de komende jaren concrete stappen naar een klimaatneutrale stad in 2030. Dit met een gedreven wethouder in het college die al haar politieke ervaring en passie in de strijd gooit voor een duurzame stad en het versnellen van onze energietransitie. Genoeg redenen om er vertrouwen in te hebben zou ik denken.
Natuurlijk zijn er dingen die beter of sneller kunnen (daar ging mijn blog ook over), want helaas zijn budgetten niet oneindig en krijgen we ook niet altijd onze zin met onze 5 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Ook kiezen we als fractie niet altijd voor dezelfde stijl of aanpak zoals jullie dat bedacht hadden. En soms zijn we het ook gewoon niet met elkaar eens: de tijdelijke rol die restwarmte (dat nu in de zee verdwijnt) kan spelen bij het versneld minder afhankelijk worden van aardgas is zo’n onderwerp bijvoorbeeld.
Tot slot. Wij zijn en blijven kritisch over het (milieu)beleid van Shell en dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Als stad Den Haag moeten we -als kritische stakeholder- Shell blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid, wat iets anders is dan net doen of het bedrijf niet bestaat. Het betoog van Klaver kan ik dan ook alleen maar onderstrepen: de ambities van grote industriële bedrijven ten aanzien van klimaat zijn onvoldoende, grote vervuilende bedrijven moeten meer gaan betalen voor de versnelling van de energietransitie en deze bedrijven hebben nu veel te veel invloed bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord.
Laten we inderdaad snel weer eens aan tafel gaan, dan kunnen we het er uitgebreid over hebben. Tot snel dus. En succes met al jullie goede werk!