Archief

Beste minister, gemeente Den Haag verdient klimaattop niet

Opinie AD Haagsche Courant Den Haag verdient klimaattop niet - Den Haag Fossielvrij

Den Haag heeft zich kandidaat gesteld om de Climate Adaptation Action Summit te hosten, een wereldtop over maatregelen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. Den Haag Fossielvrij vindt dat de stad die top niet verdient. 

Wij schreven een brief naar minister Cora van Nieuwenhuizen om haar te adviseren om de klimaattop aan een ándere stad te gunnen. Een stad die niet door en door vervlochten is met de fossiele industrie.

De brief is op zaterdag 16 februari 2019 geplaatst in AD Haagsche Courant.

Geachte minister Van Nieuwenhuizen,

In z’n pleitbrief om de klimaatadaptatietop naar Den Haag te halen, schrijft het Haags college van b en w aan minister Cora van Nieuwenhuis over de zeespiegelstijging en de kwetsbare positie van kuststeden.

Daarmee laat de gemeente Den Haag zien dat het zich zeer bewust is van de gevolgen van klimaatontwrichting en de noodzaak om ons te beschermen tegen de gevolgen.

Het college noemt ook conflicten die ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Zo zorgt droogte voor strijd om water en voedsel. De stad van Vrede en Recht is volgens het college daarom dé perfecte plek voor de klimaatadaptatietop. En ook vanwege de economische spin-off, zegt het college eerlijk.

Maar Den Haag verzwijgt de eigen rol in de klimaatontwrichting, in het voeden van de zeespiegelstijging en droogte. Den Haag profileert zich internationaal als hét hoofdkwartier van de mondiale olie- en gasindustrie. De stad van Vrede en Recht voert al jaren actief beleid om nieuwe hoofdkantoren van olie- en gasmultinationals naar de stad te lokken en het bestaande fossiele bedrijven naar de zin te maken.

Van de 25 bedrijven wereldwijd die samen 50 procent van de wereldwijde broeikasgasuitstoot voor hun rekening nemen, hebben er zeker zeven een vestiging in Den Haag. De fossiele multinationals hier in de stad zijn samen verantwoordelijk voor zo’n 15,3 procent van alle broeikasgassen die de industrie de atmosfeer in heeft gepompt en nog steeds pompt. En alsof dat nog niet erg genoeg is, lobbyt ‘het groenste college ooit’ actief voor méér olie- en gashoofdkantoren in Den Haag.

De minister moet ‘nee’ zeggen tegen Den Haag. De Climate Adaption Action Summit hoort niet thuis in de stad van ‘Olie en Gas’.

Den Haag beurt eerst aan het veroorzaken van klimaatontwrichting en wil nu ook verdienen aan de gevolgen ervan. Met die mentaliteit zou Den Haag een clusterbommenfabriek verwelkomen om daarna ook binnen te lopen met een summit over wereldvrede.

Zolang Den Haag de oorzaak van de klimaatcrisis blijft voeden, verdient de stad geen summit die ons moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. Gun de top aan een stad die niet door en door vervlochten is met de fossiele industrie.

Vriendelijke groet,
Femke Sleegers, namens Den Haag Fossielvrij