ArchiefWarmtelinQWarmterotonde

Wat wij missen in de langverwachte Kadernota Duurzaamheid

Na bijna een jaar was het zo ver. De wethouder Duurzaamheid en Energietransitie presenteerde haar plannen voor de energietransitie. Onze verwachtingen waren hoog gespannen. Er moeten immers grote stappen genomen worden in Den Haag.

We spraken in over de Kadernota Duurzaamheid van Liesbeth van Tongeren. Martijn: Trek je terug uit de Circle of Influence van de fossiele industrie! Femke: Deze nota is een verdunning van de vorige nota, terwijl ze een trendbreuk zou moeten zijn! En ook Chris mist in de nota vooral wijsheid, verbinding, daadkracht en doeltreffendheid. Kijk en lees nu terug:

28 maart 2019

 

Chris Dorsman:

Geachte voorzitter,

Als lid van Den Haag Fossielvrij heb ik met groot interesse uitgekeken naar de kadernota. En dit is niet zonder reden.

Ik was betrokken bij de onthulling van straatnaamborden voor alle fractievoorzitters van alle politieke partijen die zich gecommitteerd hebben aan het Haags Klimaatpact. Dit betrof de overgrote meerderheid van alle Haagse politieke partijen, waaronder de meerderheid van de huidige coalitiepartijen. Juist door de brede steun voor het Haags Klimaatpact, wat oproept tot een daadkrachtig klimaatpolitiek, schept dit niet alleen verwachtingen bij de nu 300 ondertekenaars van het pact. Maar ook bij ons, de Haagse burger.

Want het is wijsheid, verbinding, daadkracht en doeltreffendheid, dat voor draagkracht zorgt. Dat het cynisme in de samenleving bestrijdt. Zeker in tijden waar verdeeldheid een hoofdrol speelt.

Het zijn helaas deze vier elementen die de kadernota mist.

Zoals op werkgelegenheid, waar nu een concreet plan ontbreekt. Op huisvesting, waar woningen worden ontwikkeld zonder gasaansluiting maar tegelijk wordt aangestuurd op verplichte afname van dure restwarmte, opgewekt door een zeer vervuilende industrie waar multinationals zoals Shell ook deel van uitmaken. En betaalbaarheid. Waar lage inkomens onder druk komen te staan. Waar vooral het antwoord ontbreekt op de vraag: wat gaat de raad nog meer doen dan enkel aandacht voor dit probleem vragen bij het rijk?

Maar dan wel tweehonderd laadpalen per jaar realiseren.

Maar de kadernota heeft ook goede punten.
Zoals gezamenlijk wijkaanpak en de start van projecten voor warmteopslag en opwekking van warmte door middel van aqua -en geothermie.

En dan heb ik ook nog voorstellen:
– Laat bewoners ook een stem hebben in de wijkaanpak
– Stop met het onnodig kappen van bomen
– En het belangrijkste: houd u aan het klimaatpact.

Er is een noodzaak voor bovengemiddelde daden die het Haags Klimaatpact onderschrijven. En nogmaals: deze kadernota blinkt hier niet in uit. Terwijl dit noodzakelijk is als wij Den Haag goed willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Het is met deze reden dat ik de commissie wijsheid, verbinding, daadkracht en doeltreffendheid toewens.

Dank jullie wel.

3 april 2019

Femke: 

Beste mensen, In mijn inspraak bij de eerste termijn stelde ik de retorische vraag: “Is de Kadernota genoeg? Gaat de Kadernota snel genoeg, zodat mijn neefje later ook een normaal leven kan leiden?”

Gelukkig wil de overgrote meerderheid van deze raad méér, sneller en eerlijker klimaatbeleid. En de raad vroeg ook om méér houvast dan de kadernota nu biedt.

De wethouder zei: “Ik kies voor de geleidelijkheid. Niet voor een trendbreuk.” De wethouder zei ook dat ze niet gelooft in sturen op tussendoelen voor CO2-uitstoot. Ook heb ik geen antwoord gehoord op vragen uit de raad over de fossiele hoofdkantoren hier in de stad, die samen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 15% van de verstikkende CO2-deken die inmiddels om de aarde ligt en elke dag dikker wordt.

We moeten toe naar een andere manier van denken. In Carbon Budgets. Net als je geld niet oneindig kunt uitgeven, zo kun je CO2 niet ongestraft blijven uitstoten. Dreig je als stad meer uit te stoten dan verwacht, bijvoorbeeld door groei van de economie, dan zul je ergens anders plannen moeten schrappen of plannen juist moeten versnellen om extra CO2 te besparen. Dat is budgetdenken. Dat is wat er nodig is.

De wethouder motiveerde haar keuze voor ‘de geleidelijke weg’ door te wijzen op de uitslag van de verkiezingen. Het klopt dat er dingen verschuiven. Maar juist daarom wil je nu zo groot mogelijke stappen zetten. Er stonden nog nooit zo veel seinen op groen! De economie gaat goed, lenen is goedkoop, er is een ruime meerderheid in de Raad voor ambitieus en eerlijk klimaatbeleid.

Overtuigen doe je niet met geleidelijk beleid. Overtuigen doe je met duidelijk beleid. Overtuigen doe je door zelf als gemeente het goede voorbeeld te geven en geen beleid meer te maken met het doel om nog even flink te profiteren van de fossiele industrie.

Ja er gaan dingen veranderen. Maar we weten waarvoor we het doen. En om nog es terug te komen op mijn neefje en zijn leeftijdsgenootjes – waar ook ter wereld, we weten voor wie we het doen.

Chris:

Zoals ik al tijdens mijn eerste inbreng opriep tot meer wijsheid, verbinding daadkracht en helderheid. Mag ik hopen dat dit niet aan dovemansoren gericht is.

Dat deze commissie ervoor gekozen heeft, om oud beleid als uitgangspunt te nemen omdat deze al steun heeft van de raad en dus deze ook deze commissie., is begrijpelijk. Maar wat IK alleen NIET begrijp, is waarom deze commissie niet voor veel meer maatregelen pleit vanuit het Haags Klimaatpact. Het is nog steeds erg minimaal.

Zoals het ER NU VOORSTAAT. Is dat ONDANK DE MAATREGELEN VANUIT HET OUDE BELEID en de MINIMALE AANVULLING vanuit het Haags Klimaatpact, hebben wij van Den Haag Fossielvrij, de vrees dat het doel van 2030 niet gehaald wordt.

Daarom nogmaals. Hou alstublieft aan het Haags Klimaatpact. De stad rekent op U.