Archief

Open brief aan Haagse College: Kom naar het Malieveld!

Den Haag Centraal op 12 september 2019

Het Haagse College van Burgemeesters en Wethouders kreeg deze week post van Den Haag Fossielvrij: De Klimaatstaking op 27 september is een goede gelegenheid om in te zetten op een consistent en ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid. Ga voor een klimaatneutraal 2030 en schrap de overblijfselen van een achterhaald fossielvriendelijk vestigingsklimaat.


Open brief: Laat op 27 september weten dat gemeente Den Haag de fossiele industrie niet langer een voorkeursbehandeling geeft

 

Aan het Haagse College van B&W,

 

Geachte College,

Op vrijdag 27 september 2019 is de wereldwijde klimaatstaking. Duizenden zeer bezorgde scholieren en studenten, ouders en kinderen, leraren, wetenschappers, werkenden, gepensioneerden en grootouders komen naar de landelijke manifestatie op het Haagse Malieveld met de oproep aan de politiek om zich te houden aan de klimaatdoelen van Parijs en veel meer vaart te maken met de energietransitie. 

Beste Burgemeester en Wethouders, ondersteun deze actie en kom ook naar het Malieveld om te laten weten dat ook Den Haag inzet op een toekomstbestendig beleid!

Afgelopen najaar heeft u de transitie naar fossielvrije energie vergeleken met de inspanning van de wederopbouw na de oorlog. U heeft de eerste stappen gezet met de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. De opbouw van alternatieve bronnen voor energie en warmte is noodzakelijk, maar om de CO2-uitstoot te bestrijden, is het versneld afbouwen van de maatschappelijke afhankelijkheid van olie en gas prioriteit nummer één. Want fossiele brandstoffen bedreigen acuut de leefbaarheid van onze planeet én onze stad. 

Zolang de fossiele industrie – ook in Den Haag – een bijzondere voorkeursbehandeling geniet en de banden tussen overheid en fossiele grootbedrijven niet verbroken worden, zijn alle wijkenergie-initiatieven en duurzaam consumentengedrag klein bier in het terugdringen van broeikasgassen. 

Wij vragen het College daarom om overtuigend afscheid te nemen van een industrie uit het verleden die een acute bedreiging vormt voor de toekomst. Den Haag moet haar industriebeleid herzien. Het proactief aantrekken van bedrijven uit de fossiele energiesector heeft geleid tot de aanwezigheid van hoofdkantoren van onder andere Shell, Aramco, Total en tal van olie- en gas-gerelateerde ingenieursbureaus. Wijzig het industriebeleid en geef fossiele bedrijven geen voorkeursbehandeling meer! Stop met de economische douceurtjes en ook met symbolische ondersteuning voor deze bedrijven. Laat niet de burgemeester met de Shell-topman Ben van Beurden een tijdcapsule inmetselen. Weiger sponsoring van de Museumnacht als Total medesponsor is. En ondersteun geen evenementen als de Aramco Beach Run in Scheveningen met de aanwezigheid van burgemeesters of wethouders. En, beëindig de aanwezigheid van de directeur van Shell Nederland Marjan van Loon in The Hague Economic Board.

Den Haag krijgt een enorme fossiele voetafdruk als het warmtenet met warmte uit de Rotterdamse raffinaderijen er komt. In een tijd waarin we de olie-industrie moeten ontmantelen, wordt hier een verdienmodel gecreëerd, waardoor Shell en andere olie- en gasbedrijven nog jarenlang kunnen doorgaan met het exploiteren van fossiele brandstoffen. 

Geacht College, zet een streep door deze oudbakken politiek en maak van ‘Den Haag stad van Olie en Gas’ een echte Stad van Vrede en Recht.

Wees welkom op het Malieveld op 27 september om 13.00 uur!

 

Namens Den Haag Fossielvrij

Bernhard Karimi

Paul van Winden

 

Ook gepubliceerd in Den Haag Centraal op 12 september 2019