Archief

Klimaatadaptatietop 2020 niet naar Den Haag

Heeft onze open brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat succes gehad? De Klimaatadaptatietop 2020 komt níet naar Den Haag. Dat is tegen alle verwachtingen.
Een internationale top over de gevolgen van klimaatverandering past niet in Den Haag, betoogden wij vorig jaar in een open brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W). Niet zolang Den Haag willens en wetens actief beleid voert om lokaal volop te profiteren van de fossiele industrie.

Den Haag gedoodverfde winaar

Gemeente Den Haag stelde zich vorig jaar kandidaat als host voor de belangrijke internationale top over klimaatadaptatie in 2020. Met haar ruime ervaring met grootschalige internationale evenementen, was Den Haag de gedoodverfde winnaar. Tot ieders verrassing besliste de minister anders. De Klimaatadaptatietop 2020 vindt plaats in Amsterdam, maakt de Rijksoverheid.nl vandaag bekend.

Den Haag als de hoofdstad van Olie en Gas

Den Haag voert anno 2019 nog steeds actief beleid om de Europese hoofdstad te zijn voor hoofdkantoren van olie- en gasmultinationals. Een motie om te stoppen met het binnenhalen van olie- en gasbedrijven werd door de Haagse gemeenteraad afgewezen.

20% broeikasgasuitstoot uit Den Haag

Naast Shell zijn er in Den Haag zo’n 50 andere olie- en gasbedrijven gehuisvest. Ook Aramco, het allergrootste olie- en gasbedrijf ter wereld heeft een Europees hoofdkantoor in Den Haag. Bij elkaar opgesteld zijn de kantoren in Den Haag goed voor zo’n 20% van de historische broeikasgasuitstoot wereldwijd.