Archief

Den Haag, de 1e fossielvrije stad van Nederland?

In september komen alle burgemeesters van wereldsteden naar Den Haag. Tijdens de Global Parliament of Mayors gaan ze praten over de rol van steden in de aanpak van wereldwijde problemen zoals klimaatverandering. Wij vinden dat een perfect moment voor Den Haag om zich fossielvrij te verklaren.

Brief aan burgemeester Van Aartsen

“Uit de mond van de burgemeester van de Internationale Stad van Vrede en Recht zal een fossielvrij-verklaring wereldwijd reiken”, schrijven we in een brief aan burgemeester Van Aartsen. “Het zou een krachtige illustratie zijn van hoe steden invloed kunnen uitoefenen in de strijd tegen klimaatontwrichting.”

Steden & wereldproblemen

De burgemeester wil alle initiatieven steunen die de wereld vrediger en veiliger maken, zei hij tijdens een toespraak in 2015. Daar past ook een snelle en stevige aanpak van de klimaatcrisis in. Van Aartsen pleit voor “een wereld waarin wij verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen die ons gegeven zijn en de generaties na ons niet opzadelen met de problemen die wij zelf moeten en kunnen oplossen. Den Haag neemt daarin haar verantwoordelijkheid.”

The Global Parliament of Mayors

Het wereldparlement van burgemeesters komt in Den Haag voor het eerst bij elkaar. 125 burgemeesters uit alle hoeken van de wereld zullen er een platform lanceren om samen het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen. The Global Parliament of Mayors is op 10-12 september 2016.