Over burgerbeweging Den Haag Fossielvrij

Doelen Den Haag Fossielvrij

We zijn een diverse beweging van burgers die in hun vrije tijd strijden tegen klimaatverandering. We richten ons op de gemeente Den Haag. We willen dat Den Haag als stad verantwoordelijkheid neemt voor haar deel in de oplossing van het klimaatprobleem. Den Haag is het landelijke politieke centrum en ook de internationale stad van Vrede en Recht. Een ambitieuze klimaatdoelstelling in Den Haag straalt zowel nationaal als internationaal uit.

Den Haag heeft nu nog veel banden met Shell en voert zelfs actief beleid om andere hoofdkantoren van olie- en gasbedrijven naar de stad te halen. Ook kiest het stadsbestuur nog steeds voor fossiele infrastructuurprojecten zoals de warmterotonde. Dit beleid staat de energietransitie in de weg en past niet bij het doel van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Dit willen we bereiken

  1. 2030 is Den Haag klimaatneutraal
  2. Den Haag verbreek de banden met de fossiele industrie
  3. Den Haag stopt met investeren in fossiele (infrastructuur)projecten

Meedoen?

Onze strategie

Met vrolijke, aanstekelijke en verrassende campagnes maken we zichtbaar dat steeds meer mensen en organisaties in Den Haag een ambitieus klimaatbeleid eisen. Zo laten we politici zien dat er steun is om de moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn om ernstige klimaatverandering te voorkomen.

We hebben een lange adem, onze doelen staan vast, maar onze campagnes en tactieken zijn flexibel. Klimaatverandering gaat snel, het beleid kan ook opeens versnellen, de reactie van burgers en bedrijven kan veranderen.

Wij houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten en organiseren onze campagnes als een surfer op de golven. Jaarlijks hebben we twee grotere acties, meerdere kleine spontane acties waarmee we inspringen op de actualiteit. We ondersteunen acties van andere groepen en zoeken regelmatig de media op om ons standpunt uit te dragen.

COPYRIGHT PIERRE CROM / Den Haag Fossielvrij Photo: Pierre Crom

Onze visie

Met doortastende, overtuigende en inspirerende campagnes bereiken we steeds meer mensen en politici. We overtuigen ze van de noodzaak om te breken met de fossiele industrie voor een snelle en eerlijke transitie.

Wat doen we?

We proberen de wereld op alle mogelijke manieren te veranderen. We doen eigen onderzoek dat leidt tot vragen in de gemeenteraad en zelfs in de Tweede Kamer. We schrijven opinieartikelen en we houden speeches. We organiseren verrassende acties waarbij we zoveel mogelijk mensen en media betrekken. We voeren gesprekken met politici. En als dat niet werkt, schrikken we niet terug voor de aankoop van een miljardenbedrijf. We hebben een sterke social media presence.

We hechten zeer aan de banden met andere organisaties in de stad en in Nederland. We betrekken hen bij de klimaatstrijd en wij steunen hun strijd. In video’s geven we een beeld van de brede beweging waar wij onderdeel van uitmaken.

Hoe werken we?

Den Haag Fossielvrij is een actieve, hechte burgerbeweging die successen behaalt. Daar hebben we sinds begin 2016 hard aan gebouwd. We verenigen een hoge motivatie met veel ruimte voor creativiteit en flexibiliteit. Tegelijkertijd zijn we zeer consistent en hechten we aan hoge kwaliteit in onze publieke uitingen in de gemeenteraad, in de media en op social media. We zijn een open beweging en altijd opzoek naar nieuwe mensen.

Campagnes en acties bedenken we meestal een paar maanden vooruit. Soms staan dingen al langer op de radar, maar de energie wordt groter hoe dichter de actie nadert. Vaak wordt de kern van de campagne/actie in een klein team bedacht en getoetst. In de tweewekelijkse vergadering wordt de actie voorgesteld, verder uitgewerkt, kijken we wat haalbaar is en neemt iedereen taken op zich.

We zijn een wendbaar team. We stemmen acties af en passen ze aan op de beschikbaarheid van mensen. Meestal groeit ons team tijdens de voorbereidingen voor een actie en slinkt wat in de periode tussen acties. We zijn ook een gezellig team.

We kunnen rekenen op ongeveer 100 sympathisanten die altijd bereid zijn om ons te helpen. Bij acties zijn zo’n 300 mensen bereid om te komen. Op social media bereiken we een grote groep trouwe volgers. De mensen en organisaties in de Haagse Klimaatbeweging en de 300 organisaties die het Haags Klimaatpact tekenden beschouwen we als onze bondgenoten. We hebben een beginnend netwerk van donateurs.

COPYRIGHT PIERRE CROM / Den Haag Fossielvrij Photo: Pierre Crom

De Stichting Climate Tipping Points

Als burgerbeweging en lokale groep van de Fossielvrij-beweging hebben we in 2018 gebruik gemaakt van de financiële administratie en ondersteuning van Fossielvrij Nederland.

Sinds 4 september 2018 bestaat de Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag, Zuid-Holland en daarbuiten. In maart 2024 is deze stichting hernoemd naar: Stichting Climate Tipping Points. Deze steunstichting neemt de fondsenwerving voor oa de campagnegroepen Den Haag Fossielvrij en Reclame Fossielvrij op zich en beheert hun financiën beheren. De stichting heeft de ANBI-status.

Momenteel (mei 2024) heeft deze stichting de volgende bestuursleden: Hans Hutter (penningmeester), Lennart van der Linde (secretaris) en Anne Maljaars. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Statutaire naam
Stichting Climate Tipping Points
(voorheen: Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag, Zuid-Holland en daarbuiten)

RSIN 859130289

KvK-nummer 72497688

opgericht op 4 september 2018

Adres Kwikstaartlaan 14, 2566 TS Den Haag

Rekeningnummer NL26 TRIO 0379 4196 29

ANBI-status: Ja

 

Doneren?