Over ons

logo Den Haag Fossielvrij

 

Onze doelen

  1. 2030 is Den Haag klimaatneutraal

  2. Verbreek de banden met de fossiele industrie

  3. Blokkeer en stop fossiele projecten

We richten ons op de gemeente Den Haag en willen dat Den Haag als stad verantwoordelijkheid neemt voor haar deel in de oplossing van het klimaatprobleem. Den Haag is het landelijke politieke centrum en ook de internationale stad van Vrede en Recht. Een ambitieuze klimaatdoelstelling voor Den Haag heeft zowel nationaal als internationaal een groot uitstralingseffect.

De stad heeft nu nog veel banden met Shell en voert actief beleid om hoofdkantoren van olie- en gasbedrijven te faciliteren. Ook worden fossiele infrastructuurprojecten zoals de warmterotonde door het College gefavoriseerd. Dit beleid staat de energietransitie in de weg en past niet bij de klimaatdoelstellingen die de gemeente nastreeft.

Onze strategie

Met vrolijke, aanstekelijke en verrassende campagnes maken we zichtbaar dat steeds meer mensen en organisaties in Den Haag een ambitieus klimaatbeleid eisen. Zo laten we politici zien dat er steun is om de moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn om ernstige klimaatverandering te voorkomen.

We hebben een lange adem, onze doelen staan vast, maar onze campagnes en tactieken zijn flexibel. Klimaatverandering gaat snel, het beleid kan ook opeens versnellen, de reactie van burgers en bedrijven kan veranderen. Wij houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten en organiseren onze campagnes als een surfer op de golven. Jaarlijks hebben we twee grotere acties, meerdere kleine spontane acties waarmee we inspringen op de actualiteit. We ondersteunen acties van andere groepen en zoeken regelmatig de media op om ons standpunt uit te dragen.

Onze visie

Onze campagnes zullen doortastend, overtuigend en inspirerend blijven, maar we zullen meer burgers moeten bereiken en overtuigen van de noodzaak voor de transitie, – en van de winst die deze voor de stad en de lokale democratie ook oplevert.

Om een aanzienlijk groter bereik te kunnen realiseren, zullen we onze coordinatie en onze media- en lobbyactiviteiten gedeeltelijk gaan professionaleren m.a.w. op basis van betaald werk uitvoeren. Vanaf 2019 willen we onze coordinator kunnen betalen voor haar professionele, effectieve en inspirerende inzet. Binnen 2 jaar streven we naar een kantoor dat met 2 tot 3 mensen campagnes plant en ondersteunt, politiek en bestuur beinvloedt en de achterban van bewegingsnieuws voorziet.    

Hoe werken we?

Den Haag Fossielvrij is een actieve, hechte vrijwilligersorganisatie die successen behaalt. Daar hebben we sinds april 2016 hard aan gebouwd. De 25 vaste vrijwilligers verenigt een doorgaans hoge motivatie met veel ruimte voor creativiteit en flexibiliteit. Tegelijkertijd zijn we zeer consistent en bedacht op een hoge kwaliteit in onze publieke uitingen in de gemeenteraad, in de media en op social media.

Campagnes en acties bedenken we meestal een paar maanden vooruit. Soms staan dingen al langer op de radar, maar de energie wordt groter hoe dichter de actie nadert. Vaak wordt de kern van de campagne/actie in een klein team bedacht en getoetst. In de tweewekelijkse vergadering wordt de actie voorgesteld, verder uitgewerkt, kijken we wat haalbaar is en neemt iedereen taken op zich.

We zijn een wendbaar team. We stemmen acties af en passen ze aan op de beschikbaarheid van mensen. Meestal groeit ons team tijdens de voorbereidingen voor een actie en slinkt wat in de periode tussen acties. We zijn ook een gezellig team.

We kunnen rekenen op ongeveer 100 sympathisanten die altijd bereid zijn om ons te helpen. Naar de jaarlijkse fietsparade en andere grotere acties komen tot nu toe rond 200 activisten. Op social media bereiken we een nog grotere groep trouwe volgers. De mensen en organisaties in de Haagse Klimaatbeweging en de 300 organisaties die het Haags Klimaatpact tekenden beschouwen we als onze bondgenoten. We hebben een beginnend netwerk van donateurs. 

De stichting Den Haag Fossielvrij

Als burgerbeweging en lokale groep van de Fossielvrij-beweging hebben we in 2018 gebruik gemaakt van de financiële administratie en  ondersteuning door Fossielvrij Nederland.

Sinds 4 september 2018 bestaat de Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag, Zuid-Holland en daarbuiten. Deze stichting zal in de toekomst de fondsenwerving voor Den Haag Fossielvrij op zich nemen en haar financiën beheren.

Momenteel (december 2018) heeft deze stichting de volgende leden: Guido Beauchez (voorzitter), Sonja van der Eijk (penningmeester), Lennart van der Linde (secretaris), Anne Maljaars en Bernhard Karimi. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De eerste financiele verantwoording vindt plaats na afloop van het kalenderjaar 2019. In december 2018 heeft het bestuur een beleidsplan voor 2019 opgesteld. 

Statutaire naam
Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag, Zuid-Holland en daarbuiten

RSIN 859130289

KvK-nummer 72497688

opgericht op 4 september 2018

Adres Willem de Zwijgerlaan 91
2582 EK Den Haag