Onze burgerbeweging Den Haag Fossielvrij wil het miljardenbedrijf Eneco kopen!
Zo willen we Eneco uit de handen van fossiele multinationals als Shell en Total houden.
We starten een crowdfund-actie om de kosten te dekken voor het aankooptraject. 

Doe je met ons mee? 


Doneer

Nieuws

Groene kandidaat-kopers roepen gemeenteraden op: Laat ons van Eneco de nationale groene kampioen maken!

Geplaatst op EnecoHet Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij leggen zich niet neer bij…

Groene kandidaatkopers Eneco bundelen hun krachten

Geplaatst op EnecoPERSBERICHT – Het Groene Consortium en de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij hebben…

Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij wil Eneco kopen

Geplaatst op EnecoPERSBERICHT – Den Haag Fossielvrij heeft zojuist aan de Citigroup in Londen laten…
Meer nieuws over Eneco

Media highlights

Het lijkt een versie van David tegen Goliath. Een klein, maar erg milieubewust clubje dat het opneemt tegen het grootkapitaal van een oliegigant en een pensioenbeheerder in het gevecht om de overname van energiebedrijf Eneco. En toch denken de actievoerders dat ze een kans te maken.

Nieuwsuur,  12 april 2019

“Het klinkt op het eerste gezicht alsof Overasseltse Boys in de markt is voor Lionel Messi, want het op 3 miljard getaxeerde Eneco gaat naar de hoogste bieder en Den Haag Fossielvrij heeft naar eigen zeggen helemaal geen geld.”

De Volkskrant, 5 maart 2019

“Ik geef toe, dit is een gedurfde actie”, zegt Joeri Oudshoorn. Het voormalig gemeenteraadslid is lid van de burgerbeweging en voert het woord over deze aankoop. “Wij willen koste wat het kost voorkomen dat Eneco in handen valt van de fossiele sector.”

Trouw, 4 maart 2019

Lees meer pers en media over Den Haag Fossielvrij als kandidaat-koper Eneco

Timeline

3 juni 2019

Beschrijving afwijzingproces en concept-motie naar 44 gemeenteraden

Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij sturen een brief naar alle 44 Eneco-aandeelhoudende gemeenteraden. Daarin beschrijven ze de afwijzingsprocessen die beide partijen meemaakten, en hoe deze in het voordeel werken van fossiele reuzen als Shell en Total. In de brief bieden ze de gemeenteraden ook een concept-motie aan die oproept om Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gezamenlijk alsnog toe te laten tot het biedings- en onderhandelingsproces.


31 mei 2019

Er uit gegooid? Wij gaan toch door!

Het Groene Consortium en Den Haag Fosssielvrij maken bekend dat ze beiden uit het biedingsproces zijn gezet. Ze kondigen aan dat ze zich daarbij niet neerleggen en de 44 Eneco-aandeelhoudende gemeenteraden zullen aanschrijven.

Lees het persbericht


24 april 2019

Den Haag Fossielvrij en Het Groene Consortium bundelen krachten

Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij hebben onderling de intentie uitgesproken samen op te trekken in het verdere aankoopproces van Eneco. De partijen passen goed bij elkaar en bereiden samen een bod voor.

Lees het persbericht


12 april 2019

Nieuwsuur: Den Haag Fossielvrij vs Shell

In de 100e Nieuwsuur-uitzending van het jaar: hoe Den Haag Fossielvrij zich in de strijd werpt om Eneco te kopen. David vs Goliath. En we weten allemaal wie won…
Kijk de uitzending (start op 29:09)


24 maart 2019

Stukken ingeleverd voor de preselectie

Of we de duurzame lijn van Eneco wilden voortzetten. Voortzetten? Nóg groener maken! Vlak voor de deadline hebben we de stukken ingeleverd op basis waarvan de Citibank een voorselectie maakt. 


6 maart 2019

Eerste verkoopstukken openbaar

De eerste stukken over het verkoopproces van Eneco zijn openbaar. De documenten ‘Informatie pre-kwalificatie verkoopproces Eneco’ zijn te vinden op de website van gemeente Den Haag.


3 maart 2019

Den Haag Fossielvrij meldt zich als kandidaatkoper Eneco

Den Haag Fossielvrij heeft maar net een eigen bankrekening en werpt zich meteen in de overnamestrijd om het miljardenbedrijf Eneco. Wij willen Eneco kopen, om te voorkomen dat Eneco in handen valt van fossiele multinationals als Shell en Total.

Lees het persbericht Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij wil Eneco kopen


Q&A

Vragen over de aankoop van Eneco door Den Haag Fossielvrij

Zijn jullie serieus?

Jazeker. Wij willen voorkomen dat Eneco in fossiele handen valt. En we willen laten zien dat burgerkracht tot veel in staat is. Als de overheid treuzelt met de transitie, doen we het zelf wel!

Een burgerbeweging Den Haag Fossielvrij? Die hebben toch helemaal niet de financiële middelen hiervoor?

De burgerbeweging heeft de intentie de elektriciteitstak door te verkopen en  voor de niet-Haagse warmtenetten uit de Eneco-portefeuille andere lokale niet-fossiele partijen met vergaande eerlijke duurzaamheidsdoelen te zoeken. Dat kunnen gemeenten, waterschappen of publieke netwerkbedrijven zijn, maar ook burgercoöperaties. De financiering komt dus uit een verscheidenheid aan bronnen en kan verder gedekt worden door investeringen van pensioenfondsen en banken die hun portefeuille verder willen vergroenen. Bij voldoende interesse van burgercoöperaties behoort ook crowdfunding voor het verwerven van (delen van) het bedrijf tot de mogelijkheden. 

Hoe betaalt een burgerbeweging voor het uitbrengen van een bod op een miljardenbedrijf?

Den Haag Fossielvrij krijgt op dit moment geen overheidssubsidie. Om de kosten te dekken die gemaakt moeten worden om een serieus bod op Eneco te doen (fase 1), start Den Haag Fossielvrij een crowdfunding campagne. Donaties kunnen overgemaakt worden naar Den Haag Fossielvrij op rekening NL26 TRIO 0379 4196 29 t.n.v. Stg Den Haag Fossielvrij. Deze donaties zijn bedoeld voor het verkoopproces en niet om de aandelen van Eneco te bekostigen. Mochten de donaties de noodzakelijke kosten overschrijden, dan wordt het surplus gebruikt voor de doelen van Den Haag Fossielvrij. 

Voor het bekostigen van de aandelen – het echte kopen van Eneco – gaan we op zoek naar financiers (fase 2). Dat doen we pas na een grondig boekenonderzoek. Een partiële bekostiging via een separate crowdfunding actie wordt niet uitgesloten.

Den Haag Fossielvrij wil het Haagse warmtenet uit Eneco halen. Waarom alleen Den Haag? En de andere gemeenten van Eneco dan?

Duurzame warmte waarbij burgers zeggenschap hebben over hun eigen warmte kan het beste lokaal geregeld worden. Den Haag Fossielvrij heeft alleen in Den Haag kennis van de lokale warmtebronnen, techniek en infrastructuur en sociale netwerken. De burgerbeweging verkoopt andere delen van Eneco’s warmtenet graag door aan lokale burgercoöperaties elders, aan waterschappen, netwerkbeheerders of gemeenten die hun lokale warmtenet willen behoeden voor een commercieel monopolie en de intentie hebben het warmtenet voor 2030 vergaand te verduurzamen met lokale hernieuwbare energie. Zij worden uitgenodigd om contact op te nemen met aankoop-eneco@denhaagfossielvrij.nl.

Waarom heeft Den Haag Fossielvrij alleen interesse in het warmtenet? Wat doet Den Haag Fossielvrij met de elektriciteitstak?

Den Haag Fossielvrij is geïnteresseerd in het Haagse warmtenetwerk met bijbehorende productie en levering. De activiteiten op het gebied van elektriciteit zullen hoogstwaarschijnlijk direct worden doorverkocht aan een geïnteresseerde niet-fossiele commerciële partij. Burgers en bedrijven die duurzame(re) elektriciteit willen, kunnen daarvoor eenvoudig van leverancier wisselen. Ook is het elektriciteitsnetwerk van Eneco voordat het proces tot verkoop gestart is door de deelnemende gemeenten al afgesplitst. Stedin blijft als netwerkbedrijf in publieke handen.

Waarom is transparantie belangrijk voor Den Haag Fossielvrij?

Op dit moment weten inwoners niet welke exacte eisen de gemeenten hebben geformuleerd voor de koper van Eneco. Dat fossiele multinationals Shell en Total verwachten dat ze een kans maken, zegt genoeg over de ‘duurzaamheids’eisen. Ook wat de gemeenten verstaan onder ‘betaalbare energie’ is onbekend. Den Haag Fossielvrij wil – binnen de door de gemeenten opgelegde geheimhoudingsregels behorende bij het verkoopproces – deze transparantie in het verkoopproces vergroten.

Wat is een eerlijke en snelle transitie naar 100% duurzame warmte in Den Haag?

Gemeente Den Haag heeft zich als doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat doel is onbereikbaar als er geïnvesteerd wordt in nieuwe infrastructuur om het Haagse warmtenetwerk te voeden met fossiele niet-lokale warmte uit de Rotterdamse haven. De energietransitie biedt een uitstekende gelegenheid voor burgers en lokale bedrijven om zelf de controle te krijgen over hun energievoorziening. Zoals burgers via zonnepanelen elektriciteit kunnen leveren, zo moet ook lokale duurzame warmte geleverd en verhandeld kunnen worden op Haagse warmtenetten. Doelstelling is de leveringstemperatuur te verlagen, zodat meer lokale bronnen kunnen concurreren. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en niet-commerciële warmtenet beheerder nodig. Den Haag Fossielvrij biedt zich aan.

Is er draagvlak voor een klimaatneutraal Den Haag in 2030?

Ja. Den Haag Fossielvrij staat voor een fossielvrije Haagse samenleving voor 2030. Dit doel wordt in het Haagse Klimaatpact onderschreven door 13 van de 15 politieke partijen in de gemeenteraad die 78% procent van de raadszetels vertegenwoordigen. Het Haags Klimaatpact is daarnaast onderschreven door meer dan 300 organisaties.

Veertien burgergroepen die zich in Den Haag bezig houden met de energietransitie hebben zich in het Haags Warmtemanifest uitgesproken voor een decentrale energietransitie gevoed met duurzame lokale bronnen. Dat is wat Den Haag Fossielvrij met de aankoop van het Haagse warmtenet mogelijk wil maken. De ambitie van een klimaatneutraal Den Haag in 2030 staat ook in het Haagse coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Daarmee onderscheidt de ambitie van Den Haag zich van de landelijke ambities en die van de fossiele industrie. Deze hoge ambities en het draagvlak voor een lokale en decentrale energietransitie dragen bij aan de haalbaarheid van een bod van Den Haag Fossielvrij om het Haagse warmtenet uit een commercieel, en landelijk en internationaal opererend Eneco te halen.

Vragen?

Onze woordvoerder Aankoop Eneco

Joeri Oudshoorn 
+31 6 50829304
aankoop-eneco @ denhaagfossielvrij.nl