ArchiefKlimaatbgm

Oproep aan burgemeester Pauline Krikke: Steun klimaatburgemeesters VS ten tijde van Trump

Trump coupe, as seen in The Hague

Hoe mooi zou het zijn als Pauline Krikke namens de Internationale Stad van Vrede en Recht steun betuigt aan haar collega-burgemeesters in de VS. Ondanks Trump gaan ze door met het Parijs-akkoord. Daar verdienen ze steun en waardering voor. 

Initiatiefneemster van onderstaande brief, Maartje Muskens, heeft twee kinderen en kleinkinderen in Boston. Boston is een van de steden die kiest voor Parijs. Dat is een dappere beslissing in een roerige tijd. De kinderen van Maartje vertelden dat ze steun uit het buitenland zó goed kunnen gebruiken nu.

– – – – (English below)

Geachte mevrouw Krikke,

Voor de Amerikaanse ambassade stond altijd een beveiliger die van achter het hek naar alle groepjes passanten riep: “Keep the team together!”

Met Trumps afwijzing van het Parijs-akkoord heeft de VS het team verlaten. Trump haalt daarmee een streep door onze beste kans om de opwarming van de aarde te stoppen en om de beschaving zoals we die nu kennen, te behouden.

Althans, dat probeert hij. Zijn opzet is niet geslaagd, dankzij 298 Amerikaanse burgemeesters. Ze noemen zich de Climate Mayors en laten in een gezamenlijke verklaring weten dat ze doorgaan met Parijs, met hun inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5C. “We are still in”, schrijven de klimaatburgemeesters. Ze krijgen steun van een waslijst andere notabelen. Samen vertegenwoordigen ze 120 miljoen Amerikanen en 6,2 biljoen dollar.

De burgemeesters in de VS kiezen niet de makkelijkste weg. Hun beleid druist in tegen dat van hun president. Ze verkiezen het belang van hun inwoners (en de wereldbevolking) boven het beleid van het Witte Huis. Ze weten zich gesterkt door een grote meerderheid van hun bevolking. Maar liefst 70% van de Amerikanen wil dat hun land deelneemt aan het Parijs-akkoord, blijkt uit een recente opiniepeiling van Yale.

“If mayors rule the world”, schreef de onlangs overleden politicoloog Benjamin Barber. Hij vond steden beter geschikt dan landen om wereldproblemen als migratie en klimaatverandering het hoofd te bieden. Steden kampen overal ter wereld met dezelfde soort problemen en kunnen elkaar helpen bij het zoeken naar oplossingen. Daarom opende Barber vorig jaar september het eerste Global Parliament of Mayors. Steden uit alle windstreken kwamen samen om zich over wereldproblemen te buigen. Op initiatief van uw voorganger Jozias van Aartsen gebeurde dat in Den Haag.

Tijdens uw installatie als burgemeester van Den Haag hebt u als eerste Nederlandse burgemeester de strijd tegen klimaatverandering tot speerpunt gekozen. Daarmee brengt u in praktijk waar Barber van droomde; een stad die haar verantwoordelijkheid pakt om de opwarming beperken tot max 1,5 graden. Zou het in dat licht niet mooi zijn als u zich nu solidair verklaart met uw collega’s in de Verenigde Staten die de moed hebben om vol op Parijs te blijven koersen? Zij verdienen onze steun.

Hun dappere beslissing is ook een keuze waar wij bij winnen. Het gaat immers ook om ons klimaat, om onze veiligheid, om onze beschaving. Uw solidariteit zou een grote morele steun zijn voor de burgemeesters en voor de miljoenen Amerikanen die zij vertegenwoordigen. Het zou een belangrijk signaal zijn waarmee u zegt: een president kan een muur optrekken rond zijn land, maar wij, burgemeesters van steden overal ter wereld, zetten de deur wagenwijd voor elkaar open. We keep the team together!

We horen graag van u,

Hartelijke groet,
Maartje Muskens
Femke Sleegers
Den Haag Fossielvrij

——— English

Dear Ms Krikke,

In front of the American embassy in The Hague, we often passed a security guard, who greeted us with his friendly: “Keep the team together!”

With his rejection of the Paris agreement, Trump left the team. In doing so he took away our best chance to stop global warming and to keep our civilization as we know it… at least that is what he tries.

However, thanks to 298 mayors of American cities and towns who call themselves the “Climate Mayors,” he will not succeed. They have made it clear that they will continue with the Paris agreement, making  sure that global warming will not exceed 1,5 degree Celsius. “We are still in,” is their firm declaration. They are supported by a huge list of companies and institutions, representing 120 million Americans (which you will find in the attachment).

The US mayors are not choosing the easiest way. Their policy goes against their own president. More important to them than the policy of the White House, though, are the interests of their own constituents and the people of the world. They have the support of the great majority of the American people: more than 70% wants to stay in the Paris agreement, says a recent Yale poll.

In his book “If mayors ruled the world,” Benjamin Barber, the recently deceased political scientist, expressed his opinion that local government is better able to solve global problems like the environment, migration, etc.. Cities and towns the world over face the same problems and can find and help each other in seeking solutions. For this reason Barber opened the first Global Parliament of Mayors in September 2016 here in The Hague on the initiative of your predecessor, Jozias van Aartsen.

During your installation as mayor of The Hague, you were the first Dutch mayor to make the fight against climate change one of your political goals. In doing so you made Barbers dream come true.  Like  the US Climate Mayors, The Hague will take its responsibility not to exceed global warming by 1,5 degree Celsius.

Your colleagues in the US who have the courage to stay on course of the Paris agreement deserve our support. Their brave decision is also in our favor –  our climate, our safety, our civilization.

Your declaration of solidarity will mean morale support for the American mayors and the millions of Americans they represent. It will also signal an important statement, in which you say: a president can build a wall around his country… but we, the mayors of cities all over the world, throw the doors wide open for each other: “We keep the team together!”

We hope to hear from you.

With best regards,
Maartje Muskens
Femke Sleegers
The Hague Fossil Free

 

Trump coupe, as seen in The Hague
Trump coupe, as seen in The Hague