ArchiefHaags Klimaatpact 2030

‘Neem Klimaatpact als basis van nieuw stadsbestuur’

Den Haag Centraal

De Haagse bestuurscrisis biedt de kans om het Klimaatpact nu echt te omarmen. Nieuwe afspraken zijn nodig, vinden Femke Sleegers en Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij.

Den Haag is vorige week opgeschrikt door een bestuurlijke crisis. Twee mensen hebben de zware taak gekregen om de stad weer op de rails te krijgen. De nieuwe burgemeester zal zich de komende tijd moeten inzetten om de integriteit in het stadsbestuur terug te brengen. En oud-wethouder Tom de Bruijn is gevraagd om te kijken hoe een nieuwe coalitie en een nieuw college een stabiel en integer bestuur kunnen vormen. Den Haag Fossielvrij wijst hen op een kant-enklaar beleidsprogramma dat door dertien van de vijftien politieke partijen in de Haagse gemeenteraad is ondertekend: het Haags Klimaatpact. Neem dat als basis voor een nieuwe coalitie.


Het Haags Klimaatpact is een uniek document. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben dertien partijen – van links tot rechts, van alle gezindten – met elkaar afgesproken: Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn en de partijen zullen daar gezamenlijk hun schouders onder zetten. Die eensgezindheid is uniek en bijzonder in een versplinterde raad als die van Den Haag. Probeer maar eens een ander ambitieus onderwerp te vinden waar VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, Nida, 50-Plus en de Partij van de Eenheid het over eens zijn! Door dit brede draagvlak kent het Haags Klimaatpact geen politieke kleur. Ook alle jongerenpartijen hebben zich achter het pact geschaard. Júíst alle jongerenpartijen.


Niet alleen in de raad, ook in de stad is de steun voor het Haags Klimaatpact breed en gevarieerd. Ruim driehonderd organisaties ondersteunen dit pact inmiddels en nog steeds melden bedrijven zich uit eigen initiatief aan. Vaak ook met een eigen plan om in 2030 klimaatneutraal te zijn, zoals De Uithof en de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. Eerder spraken de CEO’s van MN (met een beheerd vermogen van 125 miljard euro), Aegon, ASN Bank en FMO hun steun uit voor het pact. Ook het Kunstmuseum, het Zuiderstrandtheater, diverse scholen, geloofsgemeenschappen, horeca, lokale ondernemers, landelijke merken en bewonersorganisaties tekenden voor het pact.

Logisch
Zo’n brede steun uit alle hoeken van de samenleving is logisch. Want iedereen in Den Haag heeft een groot belang bij het Haags Klimaatpact. En niet alleen vanwege onze kwetsbare positie in een delta die grotendeels onder de zeespiegel ligt. Het pact biedt kansen voor banen en een lagere werkloosheid. Voor veel mensen kan de energierekening omlaag. De energietransitie is bovendien een natuurlijke manier om te decentraliseren en mensen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leven en leefomgeving. Dat vergroot de veerkracht van de samenleving.
Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de roep van burgers om écht klimaatbeleid alleen nog maar sterker en luider geworden. Dit is mede te danken aan de 16-jarige Greta Thunberg, die iets meer dan een jaar geleden haar schoolstaking begon.
Inmiddels is haar voorbeeld gevolgd door 7 miljoen klimaatstakers overal ter wereld. Zij eisen een overheid die ze kunnen vertrouwen, een overheid die ook opkomt voor de generaties die nog geen stemrecht hebben. Ook dat is integriteit.

Goed voorbeeld
Het is hoog tijd dat de gemeente Den Haag verantwoordelijkheid neemt en het goede voorbeeld geeft. Samen stoten steden bijna driekwart van de wereldwijde broeikasgassen uit. Met hun steun voor het Haags Klimaatpact is een stabiele meerderheid van 78 procent van de gemeenteraad bereid om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. Als internationale stad van vrede en recht – noblesse oblige – heeft Den Haag nu de kans om alsnog voorop te lopen en een voorbeeld te stellen.

‘De corruptieaffaire is ook een kans voor de toekomst van de wereld’

De corruptieaffaire is een zwarte bladzijde in de Haagse geschiedenis. Maar het is ook een kans voor de toekomst van de wereld. Wij roepen u en het nieuwe college op: omarm het Haags Klimaatpact in letter en daad en neem het integraal over in het nieuwe collegeakkoord. Niet alleen door een klimaatneutraal Den Haag in 2030 opnieuw in de afspraken vast te leggen, maar ook door de tussendoelen en het beleid zo in te richten dat een klimaatneutraal Den Haag in 2030 in zicht komt. Het Haags Klimaatpact wordt zó breed gedragen dat het de verbindende factor kan zijn in het nieuwe college.


Femke Sleegers en Joeri Oudshoorn zijn woordvoerders van de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij

Op 7 februari trokken tienduizend ‘klimaatspijbelaars’ door Den Haag. | Foto: DHC/Winish Chedi

Gepubliceerd op 10 oktober 2019 in Den Haag Centraal